BELAIR GDNS IMP...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Rent: $16,000
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $7M
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $8M
Rent: $21,500
BELAIR GDNS KIN...
GFA: 1228ft²
SA: 896ft²
Price: $11M
BELAIR GDNS FON...
GFA: 925ft²
SA: 670ft²
Rent: $25,000
PRIMA VILLA BLK 03
GFA: 562ft²
SA: 425ft²
Rent: $15,000
JUBILEE GDN JUB...
GFA: 1094ft²
SA: 655ft²
Price: $11M
BELAIR GDNS IMP...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $7M
BELAIR GDNS KIN...
GFA: 1228ft²
SA: 896ft²
Price: $10M
BELAIR GDNS GRE...
GFA: 920ft²
SA: 670ft²
Price: $9M
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $7M
JUBILEE GDN JUBIL...
GFA: 1094 ft² / SA: 655 ft²
Price$ 10.500 M / Rent$ --
BELAIR GDNS GRENV...
GFA: 920 ft² / SA: 670 ft²
Price$ 9.000 M / Rent$ --
BELAIR GDNS IMPER...
GFA: 680 ft² / SA: 465 ft²
Price$ 7.000 M / Rent$ --
BELAIR GDNS JADE HTS
GFA: 808 ft² / SA: 560 ft²
Price$ 8.000 M / Rent$ 21500
BELAIR GDNS KINGS...
GFA: 1228 ft² / SA: 896 ft²
Price$ 10.800 M / Rent$ --
BELAIR GDNS MANHA...
GFA: 808 ft² / SA: 560 ft²
Price$ 7.300 M / Rent$ --
PRIMA VILLA BLK 03
GFA: 562 ft² / SA: 425 ft²
Price$ -- M / Rent$ 15000
BELAIR GDNS IMPER...
GFA: 680 ft² / SA: 465 ft²
Price$ -- M / Rent$ 16000