BELAIR GDNS ADM...
GFA: 1245ft²
SA: 919ft²
Price: $12M
Rent: $26,500
BELAIR GDNS DOM...
GFA: 990ft²
SA: 725ft²
Price: $9M
BELAIR GDNS DOM...
GFA: 1970ft²
SA: 1451ft²
Price: $20M
BELAIR GDNS IMP...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $8M
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $8M
BELAIR GDNS LIN...
GFA: 1498ft²
SA: 1093ft²
Rent: $30,000
BELAIR GDNS NEL...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Rent: $17,000
BELAIR GDNS ADM...
GFA: 990ft²
SA: 725ft²
Rent: $23,000
BELAIR GDNS IMP...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $7M
BELAIR GDNS LIN...
GFA: 1498ft²
SA: 1093ft²
Price: $13M
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $7M
Rent: $16,000
BELAIR GDNS BEV...
GFA: 1255ft²
SA: 919ft²
Price: $9M
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Rent: $15,800
BELAIR GDNS IMP...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $7M
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $7M
BELAIR GDNS NEL...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $8M
Rent: $19,000
BELAIR GDNS CAR...
GFA: 1255ft²
SA: 919ft²
Price: $12M
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Rent: $17,500
BELAIR GDNS CAR...
GFA: 980ft²
SA: 725ft²
Price: $8M
BELAIR GDNS
Rent: $2,300
BELAIR GDNS CARME...
GFA: 1255 ft² / SA: 919 ft²
Price$ 11.800 M / Rent$ --
BELAIR GDNS DOMIN...
GFA: 990 ft² / SA: 725 ft²
Price$ 8.500 M / Rent$ --
BELAIR GDNS ADMIR...
GFA: 1245 ft² / SA: 919 ft²
Price$ 11.800 M / Rent$ 26500
BELAIR GDNS DOMIN...
GFA: 1970 ft² / SA: 1451 ft²
Price$ 20.000 M / Rent$ --
BELAIR GDNS JADE HTS
GFA: 808 ft² / SA: 560 ft²
Price$ 7.450 M / Rent$ 16000
BELAIR GDNS CARME...
GFA: 980 ft² / SA: 725 ft²
Price$ 8.000 M / Rent$ --
JULIMOUNT GDN BLK 01
GFA: 1945 ft² / SA: 1592 ft²
Price$ 20.000 M / Rent$ --
BELAIR GDNS IMPER...
GFA: 808 ft² / SA: 560 ft²
Price$ 7.400 M / Rent$ --