BELAIR GDNS DOM...
GFA: 980ft²
SA: 725ft²
Price: $9M
BELAIR GDNS HOO...
GFA: 925ft²
SA: 670ft²
Price: $9M
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $7M
BELAIR GDNS IMP...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $6M
BELAIR GDNS EST...
GFA: 920ft²
SA: 670ft²
Price: $9M
BELAIR GDNS EST...
GFA: 920ft²
SA: 670ft²
Rent: $22,000
BELAIR GDNS GRE...
GFA: 925ft²
SA: 670ft²
Rent: $22,000
BELAIR GDNS FON...
GFA: 1120ft²
SA: 831ft²
Price: $10M
SCENERY GDN BLK B
GFA: 522ft²
SA: 408ft²
Rent: $13,000
SCENERY GDN BLK D
GFA: 687ft²
SA: 537ft²
Rent: $19,000
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Rent: $16,800
BELAIR GDNS HOO...
GFA: 925ft²
SA: 670ft²
Rent: $18,000
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Rent: $19,500
BELAIR GDNS NEL...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Rent: $18,000
BELAIR GDNS HOOVE...
GFA: 925 ft² / SA: 670 ft²
Price$ 8.500 M / Rent$ --
BELAIR GDNS FONTA...
GFA: 1120 ft² / SA: 831 ft²
Price$ 9.500 M / Rent$ --
BELAIR GDNS GRENV...
GFA: 925 ft² / SA: 670 ft²
Price$ -- M / Rent$ 22000
BELAIR GDNS ESTOR...
GFA: 920 ft² / SA: 670 ft²
Price$ 9.000 M / Rent$ --
SCENERY GDN BLK D
GFA: 687 ft² / SA: 537 ft²
Price$ -- M / Rent$ 19000
BELAIR GDNS ESTOR...
GFA: 920 ft² / SA: 670 ft²
Price$ -- M / Rent$ 22000
BELAIR GDNS HOOVE...
GFA: 925 ft² / SA: 670 ft²
Price$ -- M / Rent$ 18000
BELAIR GDNS NELLY...
GFA: 808 ft² / SA: 560 ft²
Price$ -- M / Rent$ 18000