BELAIR GDNS HOO...
GFA: 925ft²
SA: 670ft²
Price: $8.680M
Rent: $22,000
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Rent: $22,000
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $6.000M
BELAIR GDNS EST...
GFA: 1120ft²
SA: 831ft²
Price: $9.300M
Rent: $24,000
BELAIR GDNS MAN...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $6.600M
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $7.100M
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $6.000M
BELAIR GDNS DOM...
GFA: 980ft²
SA: 725ft²
Price: $8.180M
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 808ft²
SA: 560ft²
Price: $6.850M
BELAIR GDNS NEL...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $5.600M
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $6.000M
BELAIR GDNS FON...
GFA: 920ft²
SA: 670ft²
Price: $6.880M
BELAIR GDNS DOM...
GFA: 980ft²
SA: 725ft²
Price: $8.180M
BELAIR GDNS HOO...
GFA: 1120ft²
SA: 831ft²
Price: $8.800M
BELAIR GDNS BEV...
GFA: 1255ft²
SA: 919ft²
Price: $9.000M
BELAIR GDNS KIN...
GFA: 1228ft²
SA: 896ft²
Price: $8.000M
BELAIR GDNS ADM...
GFA: 1245ft²
SA: 919ft²
Price: $11.300M
BELAIR GDNS LIN...
GFA: 1498ft²
SA: 1093ft²
Price: $11.800M
BELAIR GDNS JAD...
GFA: 680ft²
SA: 465ft²
Price: $5.700M
WAI WAH CTR BLK 04
GFA: 417ft²
SA: 308ft²
Price: $4.800M
Rent: $14,500
BELAIR GDNS ADMIR...
GFA: 1245 ft² / SA: 919 ft²
Price$ 11.300 M / Rent$ --
BELAIR GDNS MANHA...
GFA: 680 ft² / SA: 465 ft²
Price$ 5.300 M / Rent$ --
BELAIR GDNS HOOVE...
GFA: 925 ft² / SA: 670 ft²
Price$ 8.680 M / Rent$ 22000
BELAIR GDNS DOMIN...
GFA: 980 ft² / SA: 725 ft²
Price$ 8.180 M / Rent$ --
BELAIR GDNS ESTOR...
GFA: 1125 ft² / SA: 831 ft²
Price$ 10.000 M / Rent$ --
BELAIR GDNS BEVER...
GFA: 990 ft² / SA: 725 ft²
Price$ 8.200 M / Rent$ --
BELAIR GDNS JADE HTS
GFA: 680 ft² / SA: 465 ft²
Price$ -- M / Rent$ 16000
BELAIR GDNS IMPER...
GFA: 808 ft² / SA: 560 ft²
Price$ 6.500 M / Rent$ --